مطالعات هتلداری و میزبانی (JHHS) - مقالات آماده انتشار